Handlekurv


Handlekurven er tom

0,-

0

Salgsbetingelser

1. Generelle kjøpsvilkår
For å handle i nettbutikken må du registrere deg som kunde og ha fylt 18 år. Påkrevde felter i registreringen må være korrekt utfylt.
Vi leverer normalt kun i Norge. Ved ønsket sending til utlandet ber vi om at det blir tatt kontakt før kjøp gjennomføres da endrede frakt og mva. regler gjelder.
Dette gjelder også Svalbard og Jan Mayen.
Ved eventuelle skrivefeil, feil prising eller utgåtte/utsolgte varer på våre sider forbeholder vi oss retten til å kontakte kunden og eventuellt kanselere ordren.

2. Partene
Selges Firmanavn: NOR-TRADING AS
Postadresse: Plogveien 64, 0681 Oslo
E-post: post@nortrading.no
Telefonnummer: +47 9233 9016                                       
Organisasjonsnummer: 994 176 390

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

3. Priser
Alle priser er oppgitt i norske kroner inklusive merverdiavgift.
Alle kostnader som frakt, porto, emballasje, fakturagebyr o.l. er inklusive i totalprisen ved avsluttet kjøp i kassen og vil være spesifisert på faktura.

Forbehold:
I tilfeller hvor kunde ønsker varer til Svalbard eller Jan Mayen bes det om at det opprettes kontakt før bestilling da endrede frakt og mva. regler er gjeldende. Disse fanges ikke opp av vår nettbutikk å må behandles manuelt.

Ved tilbud eller kampanje er dette å forstå så lenge lageret rekker, eller frem til annonsert tidsfrist.

I tilfeller der tekniske feil skulle oppstå i nettbutikk eller betalingsløsning som fører til feil i bestilling eller pris vil kunde bli kontaktet for rimelig løsning.

Prisene kan endres uten videre varsel til kjøper. Dette kan være endrede leverandørpriser, endrede valutakurser og lignende. Det er kjøperens ansvar å holde seg oppdatert om gjeldende priser.
NOR-TRADING AS kan imidlertid ikke endre prisen på en vare kjøper har fått bekreftet pris på, det er alltid den bekreftede prisen på ordretidspunkt som gjelder.
NOR-TRADING AS forplikter seg til å levere varen til avtalt pris.

4. Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av NOR-TRADING AS.

En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i orderen i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Ordrebekreftelse
Når NOR-TRADING AS har mottatt kjøperens bestilling vil det bli sendt en ordrebekreftelse til kjøperens oppgitte e-post adresse.

NOR-TRADING AS anbefaler at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris, frakt osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen må kjøperen ta kontakt med NOR-TRADING AS så snart som mulig.

6. Betaling
NOR-TRADING AS har avtale med Klarna gjennom MyStore, og tilbyr betaling med Visa og Mastercard. Våre avtaler inneholder de strengeste krav til sikkerhet for deg som kunde, og til oss som leverandør.

Når du setter en ordre vil kjøpesum bli reservert på ditt kort, men ikke trukket før ordre er klar og fakturert. I tilfeller hvor ordre/faktura krediteres vil beløp refunderes til samme konto som opprettet kjøpet.

Gjennom Klarna tilbyr vi 14 dager betalingsutsettelse slik at du kan motta varen før du betaler. Det påløper ingen gebyrer når du velger dette alternativet.

7. Levering og befraktning
Fast pris frakt Norgespakke Kr 89,-
Utover standard mål/vekt/lengde Norgespakke Kr. 149,-

Varer på lager sendes samme eller påfølgende dag. I tillegg kommer befraktningstid (normalt 1-4 dager innen Norge). Dersom noen av de bestilte varer IKKE er på lager, blir leveringstiden lengre, normalt 3-7 dager ekstra. Faktisk leveringstid avhenger av våre leverandørers leveringsdyktighet. NOR-TRADING AS vil oppgi forventet leveringstid på forespørsel, beregnet ut ifra opplysninger fra våre leverandører, erfaringer fra tidligere leveranser, o.l. Oppgitte leveringstider er ikke forpliktende på noen som helst måte.

Alle varer til privatpersoner og firmaer sendes normalt med Posten, såfremt pakkens beskaffenhet tillater dette. NOR-TRADING AS velger billigste befraktningsmåte, men står fritt i å velge annen befrakter. Dersom varens beskaffenhet ikke tillater leveranse med Posten, vil en annen befrakter bli valgt av NOR-TRADING AS. Kjøperen kan også spesifisere ønsket befraktningsmetode. Eventuelle merkostnader dette medfører for NOR-TRADING AS blir belastet kjøperen. Alle påløpne gebyrer i forbindelse med befraktningen belastes kjøper.

8. Risikoen for varen
Risikoen for varen går over på kjøperen når varen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. 

9. Angrerett
Kjøp over internett dekkes av paragrafer gitt om angrefrist i kjøpsloven. Kjøpsloven gir kjøperen rette til å returnere varen inne 14 dager etter at den er mottatt (jf. Angrerettsloven § 20)
Benyttelse av angreretten forutsetter at varen er i en slik stand at den kan selges videre uten verditap.  Angreretten gjøres ikke gjeldende på beløp under kr. 300,-
Kunden pålegges å betale returporto samt vedlegge utfylt returskjema.

10. Undersøkelse av varen
Når kjøperen mottar varen, anbefales det at kjøperen i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler.

Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 11.

11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse
Reklamasjonsrett etter kjøpslovens bestemmelser.

Oppdages det eventuelle mangler eller mulige feil ved et produkt, skal kjøperen innen rimelig tid etter at mangelen burde vært oppdaget, rapportere mangelen til NOR-TRADING AS hvis eget forsøk på å finne løsning på problemet ikke vinner frem. Dersom NOR-TRADING AS gir spesielle instruksjoner på hvordan mangelen/reklamasjonen skal behandles for å finne en løsning på problemet, må disse instruksjonene følges.
Alle reklamasjoner skal være NOR-TRADING AS ihende innen 2 måneder etter at produktet er levert.

Alle forsendelser til NOR-TRADING AS vedrørende returer, garantireklamasjoner, og lignende må vedlegges et følgeskriv som refererer til opprinnelig fakturanummer, kjøpsdato, samt informasjon om hva forsendelsen gjelder. Forsendelsen til NOR-TRADING AS skal skje kostnadsfritt for NOR-TRADING AS. Pakker som er sendt i oppkrav eller "mottaker betaler, frakt" vil ikke bli hentet ut uten avtale.

12. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse
Dersom NOR-TRADING AS ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 11.

13. Kjøperens rettigheter ved mangler
Eventuelle mangler ved en leveranse må rapporteres til NOR-TRADING AS i rimelig tid etter at feilen burde vært oppdaget.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 11. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

NOR-TRADING AS vil til enhver tid videreformidle informasjon om produkter gitt fra våre leverandører. Dersom et produkt ikke stemmer overens med de spesifikasjoner som er gitt fra NOR-TRADING AS eller andre kilder, gir det i seg selv ikke rett til noe krav ovenfor NOR-TRADING AS fra kjøperens side. Det gir heller ikke rett til retur av varen, såfremt ikke spesifikasjonene på produktet som er levert i vesentlig grad avviker fra de som er oppgitt.

14. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke- forskuddsbetalte uavhentede varer.

NOR-TRADING AS har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jmf. pantelovens §3-14 flg.

Gebyr ved uavhentede ikke forskuddsbetalte varer:

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøper med et gebyr på kr. 300 + frakt tur/retur. 

15. Garanti
Garanti på alle produktene følger produsentens garanti. Denne er normalt minst 1 år. Produsenten garanterer for produktets funksjonsdyktighet i garantitiden. Garantien dekker normalt ikke feil som skyldes uforsvarlig eller utilsiktet bruk, ytre skader eller mangelfullt vedlikehold. Garantien  innbefatter normalt ikke deler til produkter hvis normale levetid er kortere enn den oppgitte garantitiden. Garantien dekker kun selve produktet, ikke eventuelle tilleggsprodukter eller informasjon som kjøperen har tilført produktet. Ved garantireklamasjon må det påstått defekte produktet returneres til NOR-TRADING AS med komplette manualer og original emballasje, hvis ikke annet er avtalt.

16. Personopplysninger (12)
De opplysninger du måtte gi av typen navn, adresse, e-postadresse osv. blir lagret i vår database kun for å levere de tjenestene du har bestilt. Vi garanterer at vi ikke uten ditt ytterligere samtykke aktivt distribuerer opplysninger om personalia eller ditt unike brukermønster til andre kommersielle aktører, utover det som måtte følge av normal indeksering av søkemotorer og automatiske tjenester som normalt forekommer på Internett.

17. Konfliktløsning
Tvister som måtte oppstå i tilfelle uenighet om bestemmelser eller betingelser hører inn under de ordinære domstoler, med Oslo Byrett som verneting. Alle rettsspørsmål som måtte oppstå skal bedømmes i henhold til norske lover.

18. Kildeliste
1. 
Se lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 16.

2. Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling.

3. Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto.

4. Jf. mønsteravtale utarbeidet av det felles kontraktsutvalget for Sparebankforeningens og Finansnæringens hovedorganisasjon – Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort – forbrukerforhold punkt 12 og mønstervilkår utarbeidet av Sparebankforeningen og Finansnæringens hovedorganisasjon for betalingskort punkt 11.

5. Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m.

6. Personer under 18 år kan kun betale på de nevnte måter ettersom de ikke kan stifte gjeld jf. lov av 22. april 1927 om vergemål for umyndige (vgml.) § 2.

7. Lov av 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven).

9. Lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.

10. Lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

11. Gebyr kan ikke avkreves personer under 18 år da disse ikke kan stifte gjeld jf. vgml. § 2.

12. Se lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger.